top of page

Metaalvondsten

Odinn is gespecialiseerd in archeologische metaalvondsten. De analyse van een metaalvondsten van een vindplaats biedt vaak een bijzondere en belangrijke aanvulling aan de interpretatie van de vindplaats. Behalve een waardevolle aanvulling voor datering biedt het metaalcomplex diverse aanknopingpuntren om inzicht te verkrijgen in de activeiten op de vindplaats en de sociale samenstelling van de bevolking.
 
Odinn verzorgt de determinatie en de rapportage volgens de in de KNA (kwaliteitsnorm nederlandse archeologie) gestelde eisen. Een volledig traject met inbegrip van selectie, conservering/stabilisering, determinatie en rapportage is eveneens mogelijk.

Bronzen beslagstuk uit de laat-Romeinse tijd/vroege Middeleeuwen.

bottom of page