top of page

Archeologisch onderzoek

 

Uitvoeringsfasen

Het archeologisch proces heeft verschillende, vaak opeenvolgende, fasen van uitvoerend onderzoek. Dit zijn:

 

- Bureauonderzoek, vaak gecombineerd met booronderzoek

- Proefsleuvenonderzoek

- Definitief onderzoek (opgraven)

 

Een alternatieve vorm van onderzoek is:

 

- Archeologische begeleiding

 

De verschillende typen onderzoek worden afzonderlijk toegelicht. Deze zijn te vinden onder het tabblad 'archeologisch onderzoek'.

  

Grondsporen van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Op de voorgrond de funderingspalen (in doorsnede) van een opslaggebouw.

bottom of page