top of page

Archeologische begeleiding

In sommige gevallen wordt door het bevoegd gezag een extensieve vorm van archeologisch onderzoek gevraagd: de archeologische begeleiding. Hierbij is een archeoloog aanwezig op, bijvoorbeeld, een civieltechnisch werk. Als er bij ontgravingen archeologische resten worden aangetroffen, worden deze door de archeoloog gedocumenteerd en eventuele vondsten worden geborgen. Daarna worden de civieltechnische werkzaamheden voortgezet.

Resten van twee metaalovens uit de Romeinse tijd (in doorsnede) aangetroffen bij de aanleg van een riolering

bottom of page