top of page

Definitief onderzoek (opgraven)

De meest bekende vorm van archeologisch onderzoek is de opgraving of definitief onderzoek. ​Hierbij wordt het te onderzoeken terrein laaggewijs ontgraven. Grondsporen en vondsten worden onderzocht en gedocumenteerd.

 

Het onderzoek richt zich doorgaans op het vormen van een beeld van de activiteiten op de vindplaats.

 

De resultaten worden gepresenteerd in een rapport. Centraal hierin is de beantwoording van de onderzoeksvragen uit het programma van eisen (PvE).

Grondsporen van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Op de voorgrond de resten van funderingspalen (in doorsnede) van een opslaggebouw

bottom of page