top of page

Inventariserend onderzoek

Archeologisch proefsleuvenonderzoek in uitvoering

Er zijn twee vormen van inventariserend onderzoek:

 

- Inventariserend booronderzoek

 

Bij archeologisch booronderzoek wordt door middel van boringen gekeken of er eventueel archeologische resten in de ondergrond van een plangebied te verwachten zijn en wat de staat van conservering is.

 

- Inventariserend proefsleuvenonderzoek​

 

Door middel van het graven van strategisch geplaatste sleuven over het onderzoeksterrein wordt de omvang, aard, ouderdom en conservering van een vindplaats onderzocht. 

 

- Rapport

 

Voor beide soorten van inventarisernd onderzoek wordt een rapport opgesteld met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies over de te nemen vervolgstappen.

 

bottom of page