top of page

Voordat een archeologisch onderzoek van start kan gaan moet eerst een programma van eisen worden opgesteld waarin de onderzoeksdoelen en uitvoeringstechnische eisen  zijn verwoord. Pas nadat dit document door de bevoegde overheid is goedgekeurd kan het onderzoek plaatsvinden. Odinn kan een Programma van Eisen op korte termijn leveren. 

Opstellen en beoordelen van Programma van Eisen (PvE)

bottom of page