top of page

Archeologie- nut en noodzaak.

 

 

Of u nu een vaak of weinig met bouwprojecten in aanraking komt, in veel gevallen zult u bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning ook met archeologie te maken krijgen. Odinn biedt diverse diensten aan die u als particulier, bedrijf of overheid kunnen begeleiden bij het uitvoeren van en adviseren bij van archeologisch onderzoek.

 


 

Odinn verzorgt voor u:


Programma van eisen (PvE)

Advisering

 

Bureauonderzoek

Booronderzoek (Ivo-b)

Proefsleuvenonderzoek (Ivo-p)

 

Archeologische begeleiding

Definitief onderzoek (DO)

Onderzoek naar acheologische metaalvondsten

Of u nou veel of juist weinig met bouwprojecten te maken heeft: bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de kans groot dat u met archeologie in aanraking zult komen. Voor u als projectontwikkelaar, particulier of gemeentelijk ambtenaar biedt Odinn diverse diensten aan die u helpen bij het doorlopen van het archeologisch traject. Het dienstenpakket kan varieren van een 'los' advies tot een volledige trajectbegeleiding (van bouwplan tot realisatie).

 

Gaandeweg zult u merken dat archeologie behalve een noodzaak ook een meerwaarde kan leveren bij een kwalitatieve totstandkoming van uw projecten.

 

Odinn is een landelijk opererend bureau. Met jarenlange ervaring in het archeologisch vakgebied is Odinn uw partner bij de realisatie van uw plannen.

 

Contact

 

Odinn Archeologie en Cultuurhistorie

Wandelweg 158

1521 AL Wormerveer
06-40083868

 

e-mail:​​

 

info@odinn.eu

bottom of page